Poświęcona dziejom
i teraźniejszości
Żydów w Polsce

W roku 1998 powstała w Centrum wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Jest ona adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli. Jej celem jest dostarczenie podstawowych informacji o historii i kulturze Żydów mieszkających w Polsce od tysiąca lat. Zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA) wystawa składa się z 24 tablic, przedstawiających historię Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. Towarzyszy jej katalog, zawierający cały materiał ilustracyjny. Wystawa funkcjonuje do dziś. Była dotąd prezentowana w kilkudziesięciu miastach polskich. Dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Konrada Adenauera wystawa ma również od roku 1999 wersję niemieckojęzyczną, którą można było do tej pory obejrzeć w kilkudziesięciu miastach Niemiec (Berlin, Lipsk, Drezno, Monachium, Düsseldorf, Akwizgran).