Projekt edukacyjny:

 

„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek…" – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości

16 IV 2010 - 27 XI 2010 

 
 

                                                                                

logo PMAB
Centrum Polsko-Niemieckie Muzeum Historii Polski Program "Patriotyzm Jutra" Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”


Cele projektu

Celem projektu było przypomnienie wielokulturowej tradycji dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, a także wkładu żydowskich intelektualistów i działaczy (takich jak np.: B. Singer, B. Schultz, J. Tuwim, J. Brzechwa, B. Leśmian) w rozwój polskiej kultury na przestrzeni wieków. Realizacja powyższych celów odbywała się poprzez zachęcenie młodzieży do twórczych poszukiwania i odkrywania śladów kultury żydowskiej w najbliższej okolicy. Efektem czego było zaangażowanie młodzieży w szeroko rozumianą edukację historyczną i kulturową, która powinna przyczynić się do kształtowania zachowań prospołecznych nacechowanych tolerancją wobec mniejszości żydowskiej w Polsce oraz innych grup mniejszościowych zagrożonych dyskryminacją.

Krótki opis projektu

Głównym elementem projektu była wędrująca wystawa edukacyjna pt. "Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?", która została zaprezentowana w 5 szkołach na terenie całego kraju, a przewodnikami po niej byli sami uczniowie. Zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA) wystawa składa się z 24 planszy, przedstawiających historię Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. Towarzyszy jej katalog, zawierający cały materiał ilustracyjny. Atutem wystawy, która adresowana jest głównie do uczniów i nauczycieli jest możliwość wykorzystania podczas jej prezentacji tzw. edukacji rówieśniczej (peer education) - niekonwencjonalnej i zarazem nowatorskiej formy nauczania polegającej na szczególnej aktywizacji młodzieży. W zainteresowanych szkołach zorganizowane zostały warsztaty, w trakcie których uczniowie przygotowani zostali do roli przewodników po wystawie i oprowadzania po niej swoich rówieśników. Wystawa była udostępniana szkole na okres kilku tygodni, jako niezwykle wartościowy i oryginalny środek dydaktyczny w nauczaniu o historii i kulturze Żydów polskich oraz wychowaniu do tolerancji. Projekt obejmował swym zasięgiem szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski, a liczba jego uczestników szacowana jest na ok. 1000 osób (ok. 200 uczniów z każdej szkoły). Wystawa zaprezentowana została w następujących miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gdańsk, Szydłowiec, Tarnów i Kraków.

Realizacja projektu rozpoczęła się 20 kwietnia w Dąbrowie Tarnowskiej a zakończyła 27 listopada 2010 r. w Oświęcimiu, gdzie odbyło się seminarium podsumowujące. Instytucją partnerską zaangażowaną w realizację projektu było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działające w Państwowym Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu.

Zrealizowane działania

Prezentacja wystawy "Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?"  

W ramach projektu zorganizowano 5 prezentacji wystawy, które stanowiły integralną część całego projektu. Koszty transportu wystawy zostały pokryte z budżetu projektu. Nauczyciele (koordynatorzy lokalni) odpowiedzialni za realizacje projektu w swojej szkole byli zobligowani do zorganizowania firmy transportowej, która zapewniła przewóz wystawy do swojej miejscowości. Poniżej znajduje się lista 5 miejscowości, w których gościła wystawa:

Warsztaty edukacyjne nt. historii i kultury Żydów oraz debaty uczniowskie "Free2choose"

 Nauczyciele (koordynatorzy lokalni) w oparciu o dostarczone przez Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie materiały przeprowadzili w swoich szkołach warsztaty edukacyjne nt. historii i kultury Żydów oraz debaty uczniowskie "Free2choose".

Tworzenie gier terenowych (ścieżek edukacyjnych) odkrywających lokalną historię i kulturę Żydów

W ramach projektu specjalnie przeszkoleni trenerzy prowadzili gry terenowe (ścieżki edukacyjne) w miejscach prezentacji wystawy. Gry te zostały opracowane pod okiem pani Kingi Kołodziejskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie profesjonalnie zajmującej się ich tworzeniem. Tematem gier była lokalna historia Żydów lub/i innych mniejszości etnicznych zamieszkujących daną miejscowość. Po opracowaniu gry zostały przetestowane i przeprowadzone z uczniami szkół biorących udział w projekcie.

Konkurs dla młodzieży na najlepszy scenariusz gry terenowej (ścieżki edukacyjnej)

W ramach projektu został ogłoszony konkurs na najlepszy scenariusz gry terenowej (ścieżki edukacyjnej). W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas seminarium podsumowującego projekt, które odbyło się w Oświęcimiu w dniu 27 listopada 2010 r. Laureaci konkursu otrzymali drobne upominki. Nagrodzone zostały następujące projekty:

Seminarium podsumowujące projekt  w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

27 listopada 2010 r. odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek… – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości” w Państwowym  Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. W seminarium udział wzięli wybrani uczniowie i nauczyciele szkół, w których realizowany był projekt. Podczas seminarium zostało zorganizowane zwiedzanie studyjne Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz 2 warsztaty prowadzone na ekspozycji. W trakcie spotkania nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja przez poszczególne szkoły doświadczeń i rezultatów wynikających z realizacji projektu.

Materiały do pobrania:

Organizator:
Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
31-124 Kraków
ul. Rajska 10/5
tel./fax.: +48-12-6340757
www.scpn.krakow.pl
; e-mail: info@scpn.krakow.pl

Koordynacja:
Mgr Renat Łuczyńska i dr Piotr Trojański (Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie)

Wsparcie finansowe:
Projekt ten realizowany był przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"