Tablica 14
Nowy porządek


Proklamacja Hansa Franka o objęciu urzędu Generalnego Gubernatora na okupowanych obszarach ziem polskich, ogłoszona 26 października 1939 r.

Tramwaj krakowski specjalnie oznakowany, w którym Żydzi mogli podróżować tylko w wyznaczonej części. Podział taki został w Krakowie wprowadzony przez starostę m. Krakowa 1 marca 1940 r.

Chłopiec żydowski ratujący Torę.

Niemiecki plakat propagandowy rozlepiany w miastach i wsiach GG w 1940 r. Propaganda niemiecka miała doprowadzić do pełnej izolacji ludności żydowskiej poprzez wyśmiewanie jej, poniżanie i zohydzanie.

Kolumna Żydów krakowskich, skierowana do przymusowych prac porządkowych, przechodząca koło Barbakanu. Jednym z pierwszych zarządzeń władz okupacyjnych wprowadzono obowiązek pracy przymusowej, który objął ludność żydowska w wieku od 14 do 60 lat.

Bóżnica w Siedlcach podpalona przez Niemców w Wigilię Bożego Narodzenia, grudzień 1939. W pierwszych miesiącach wojny Niemcy spalili szereg bóżnic, zdarzały się wypadki, że do ich wnętrz spędzano wcześniej okoliczną ludność żydowską.

Tablica przy krakowskich Plantach zakazująca Żydom wejścia do parku. Zakaz obowiązywał od 29 kwietnia 1940 r. Zarządzenia o zakazie poruszania się koleją, korzystania z parków, kin, itp. zostały wprowadzone na terenie całej GG.

Narzucony przez Niemców nowy porządek z mocy prawa pozbawił Żydów mienia i swobody poruszania się. Nakazano im obowiązkowe noszenie Gwiazdy Dawida jako znaku rozpoznawczego. Zmuszano do wykonywania poniżających prac, stwarzając okazję do dodatkowych upokorzeń i znęcania się. Ważnym celem dla nazistów było niszczenie synagog, przedmiotów kultu religijnego oraz wszystkiego, co nie zaliczało się do kultury niemieckiej. Antyżydowska propaganda i odizolowanie ludności żydowskiej w gettach spowodowały, że istniejąca już przepaść pomiędzy Polakami a Żydami powiększała się. Większość Żydów czuła się osaczona strachem i zobojętnieniem.

Ubrany w strój liturgiczny Żyd wyśmiewany przez żołnierzy niemieckich. Poniżanie, szykanowanie i znęcanie się nad Żydami było jedną z ich rozrywek.

     
A & K Woźniak