Tablica 13
U źródeł Holocaustu. Pierwsze dni okupacji


Tablica propagandowa pisma Der Stürmer. Napis po lewej stronie tablicy głosił: "Żydzi to nasze nieszczęście"

Deportowani z Rzeszy Niemieckiej Żydzi w obozie dla wysiedlonych w Zbąszyniu, 1938. W utworzonym w październiku 1938 r. specjalnym obozie znalazło schronienie 17 tys. uchodźców żydowskich polskiego pochodzenia.

Żołnierze sojuszniczych armii niemieckiej i sowieckiej wymieniający uwagi o przebiegu działań wojennych w Polsce, wrzesień 1939. Ustalenia paktu Ribbentrop Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. zostały zrealizowane i przypieczętowane traktatem o granicach i przyjaźni 28 września 1939 r.

Żydowskie sklepy z wybitymi witrynami wystawowymi. Natężenie represji i szykan wobec Żydów w Niemczech nastąpiło po tzw. "nocy kryształowej", zorganizowanej w nocy 9/10 listopada 1938 r.

Rodzina żydowska uciekająca przed wkraczającymi na ziemie polskie oddziałami niemieckimi, wrzesień 1939. Liczbę uciekinierów żydowskich, którzy po 17 września znaleźli się na zajętych przez Armię Czerwoną Wschodnich Kresy Rzeczypospolitej, szacuje się na ok. 300 tysięcy.

Mapa II Rzeczypospolitej z zaznaczoną linią demarkacyjną niemiecko-radziecką z końca września 1939 r. Zgodnie z tym podziałem pod okupacją niemiecką znalazło się ok. 2,1 mln Żydów.

Transport oddziałów niemieckich na okupowane ziemie polskie. Wagon z napisem: "Jedziemy do Polski rozprawić się z Żydami", wrzesień 1939.


W 1920 r. powstała w Niemczech partia narodowo-socjalistyczna (NSDAP), która wpisała w swój program nienawiść do Żydów. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. zaczęto realizować koncepcję eliminacji ludności żydowskiej z życia publicznego ("ustawy norymberskie" 1935 r., "noc kryształowa" 1938 r.). Agresja nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. otworzyła nowy etap w ich polityce, pozwalający w miarę kolejnych podbojów wymordować europejskich Żydów. Po klęsce w kampanii wrześniowej obywateli polskich, w tym ok. 3,5 mln Żydów, spotkały liczne restrykcje, wprowadzone przez okupantów. Na obszarach włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie zaczęły obowiązywać "ustawy norymberskie". Ludność pokonanej Polski żywiła nadzieję, że Niemcy będą respektować międzynarodowe konwencje na okupowanych przez siebie terenach. Żydzi stali się pierwszymi ofiarami tej iluzji. Zbiorowe egzekucje na Polakach i Żydach przeprowadzane przez Wehrmacht i Einsatzkommanda, sformowane z oddziałów wojska, policji i SS, pokazały nowe oblicze wojny.Początek wojny polsko-niemieckiej. Żołnierze Wehrmachtu przełamują szlaban graniczny, 1 września 1939 r.


     
A & K Woźniak