Tablica 18
Zagłada Żydów


Wyładunek transportu Żydów na rampie kolejowej w KL Auschwitz-Birkenau. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu (niem. Auschwitz) istniał od czerwca 1940 do stycznia 1945 r. W 1941 r. Niemcy przystąpili do rozbudowy obozu, tworząc w rejonie pobliskiej wsi Brzezinki (niem. Birkenau) ośrodek zagłady, do którego kierowano transporty Żydów z całej Europy.

Kobiety w KL Auschwitz uznane za zdolne pracy. Po selekcji na rampie kolejowej wszystkich nadających się do pracy kierowano do obozu lub jednego z podobozów, gdzie podlegali eksterminacji przez zmuszanie do wyniszczającej pracy.

Widok obozu zagłady w Brzezince (niem. Birkenau), styczeń 1945. Obóz Birkenau - Auschwitz II był największym ośrodkiem zagłady, jaki zbudowali naziści. Jest dziś utożsamiany z miejscem dokonania największego ludobójstwa w historii naszej cywilizacji.

Transport Żydów węgierskich w oczekiwaniu na wejście do komory gazowej (łaźni), 1944 r. Od 1942 r na rampę obozu KL Auschwitz-Birkenau przywożono Żydów z całej Europy. Obóz ten jest dzisiaj na świecie uznawany za symbol Holocaustu - zagłady Żydów.

Selekcja więźniów na rampie kolejowej w KL Auschwitz-Birkenau. Większość Żydów zaraz po selekcji trafiała prosto do komór gazowych, upozorowanych na łaźnie. W obozie tym wymordowano ok. 1,5 mln ludzi, spośród których 90% stanowili Żydzi.

Krematorium obozu w Majdanku. Ciała ofiar początkowo zakopywano w wielkich zbiorowych mogiłach, potem jednak, w celu ukrycia śladów zbrodni, palono je w piecach krematoryjnych.

Pomnik ku czci ok. 80 tys. ofiar obozu koncentracyjnego w Płaszowie koło Krakowa. Z tego obozu niemiecki przemysłowiec Oskar Schindler zdołał uratować 1100 krakowskich Żydów. Wydarzenie to stało się fabułą głośnego filmu Stevena Spielberga pt. "Lista Schindlera".

Tablica informacyjna przy drodze prowadzącej do Treblinki, gdzie w latach 1942-1943 istniał obóz zagłady. Treblinka stała się miejscem kaźni głównie warszawskich Żydów. Zginęło tam co najmniej 750 tys. ludzi.

Żydów z likwidowanych gett transportowano do miejsc straceń oraz do specjalnie w tym celu wybudowanych obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady takich jak: Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Majdanek, Sobibór, Treblinka, Chełmno nad Nerem i wiele innych. Szacuje się, iż straciło w nich życie prawie 4 mln ludzi, wycieńczonych pracą ponad siły, eksperymentami pseudomedycznymi, zamordowanych w komorach gazowych i w inny sposób. W sumie w wyniku Holocaustu śmierć poniosło ok. 6 mln Żydów z 11, jakie zamieszkiwały wówczas Europę, co stanowiło prawie 40% całej ówczesnej populacji Żydów w świecie.

Komora gazowa obozu zagłady na Majdanku. W obozie tym w latach 1941 - 1944 zamordowano ok. 360 tys. ludzi. Część z nich zmarła w wyniku głodu, epidemii i wyniszczającej pracy, pozostali w zginęli w komorach gazowych lub w wyniku masowych egzekucji.

     
A & K Woźniak