Tablica 24
Ocalić od zapomnienia


Zniszczony cmentarz żydowski w Otwocku. Cmentarzy w podobnym stanie, na terenie całego kraju, są setki.

Młodzież z Izraela z wizytą w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, kwiecień 1994 r. W 1993 r. w tej szkole, z inicjatywy pani prof. Janiny Górz, powstała pierwsza w Polsce klasa lingwistyczna z językiem hebrajskim.

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu.

Szymon Szurmiej, przewodniczący Zarządu Głównego TSKŻ i przedstawiciel Polskiej Unii Studentów Żydowskich (PUSŻ) zapalają znicze pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, listopad 1996.

Kasia - uczennica "klasy hebrajskiej" w Krakowie i jej żydowska przyjaciółka ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie po kilku latach znajomości korespondencyjnej, Kraków kwiecień 1996 r.

"Klasa hebrajska" z Krakowa z rewizytą w Izraelu, sierpień 1994 r. Niestety wymiana młodzieży polskiej i izraelskiej należy jeszcze do rzadkości, chociaż powszechnie wiadomo, iż najlepszym sposobem przełamywania wzajemnych uprzedzeń są bezpośrednie kontakty.

Synagoga zwrócona społeczności żydowskiej w Górze Kalwarii (dawny magazyn Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska). Niestety, problem zwrotu mienia żydowskich gmin wyznaniowych do dnia dzisiejszego nie został jeszcze rozwiązany. Około 300 znajdujących się w Polsce bożnic jest w różnym stanie rujnacji.

Młodzież porządkująca cmentarz żydowski Remuh w Krakowie. To właśnie od nich zależy, czy niespełna tysiącletnia kultura Żydów polskich zachowana zostanie w naszej pamięci.

Koncert Deborah Strauss i Kurta Bjorlinga na ul. Szerokiej podczas V Festiwalu Kultury Żydowskiej (18-25 czerwca 1995 r.). Festiwal ten, organizowany od 1988 r., gromadzi rzesze zainteresowanych kulturą żydowską krakowian i licznie przybyłych na tę okazję turystów.

Trwająca od ponad tysiąca lat historia polskich Żydów jest częścią dziejów Polski i tym samym skłania do refleksji. Kulturowo różne narodowości: polska i żydowska - mogą się wzajemnie dopełniać i wzbogacać. W tym kierunku zmierza działalność wielu instytucji w Polsce. W Krakowie (Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Warszawie (Żydowski Instytut Historyczny, Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego) funkcjonują ośrodki naukowe, zajmujące się badaniem historii i kultury Żydów. Od 1988 r. w Krakowie są organizowane Festiwale Kultury Żydowskiej, które na krakowski Kazimierz - dawną dzielnicę żydowską, przyciągają tysiące ludzi. W połowie lat 80-tych rozpoczęto szeroko zakrojone prace konserwatorskie, mające na celu ratowanie zabytków żydowskich, wspomagane przez wiele międzynarodowych fundacji. Zapoczątkowano także program wymiany młodzieży z Polski i Izraela. Inicjatywa ta oznacza z pewnością nowy etap w stosunkach polsko-żydowskich.

Dzieci zapalające znicze na rampie byłego obozu w Birkenau, podczas obchodów 50 rocznicy jego wyzwolenia, styczeń 1995.

  
A & K Woźniak