Tablica 23
Żydzi dzisiaj


Nabożeństwo w warszawskiej synagodze im. Nożyków, która została odrestaurowana i uroczyście przekazana do użytku żydowskiej gminie wyznaniowej 18 kwietnia 1983 r. W 1973 r. wpisano ją do rejestru zabytków architektury.

Dnia 31 lipca 1996 r. na krakowskim Kazimierzu miało miejsce uroczyste przekazanie, odnalezionej po latach, Tory synagodze Remuh przez katolicko-żydowską organizację "R'fa-aye-nu Society". Po raz pierwszy do udziału w tej ceremonii zaproszeni zostali chrześcijanie, którzy dostąpili zaszczytu niesienia baldachimu nad Torą.

Przed kilku laty grupa młodzieży żydowskiej z Warszawy stworzyła pismo, które nazwali "Jidełe", co w języku jidysz znaczy Żydek. Pismo ukazuje się w języku polskim i skierowane jest do wszystkich młodych ludzi w Polsce, którzy są zainteresowani tematyką żydowską.

Zespół pantomimiczny Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie przedstawia bajkę Ignacego Krasickiego pt. "Ślepy i kulawy" - premiera 1995.

Mapka prezentująca miejsca związane z historią i dniem dzisiejszym Żydów w Polsce.

Pinchas Menachem Joskowicz, Naczelny Rabin Polski oraz Rabin m. st. Warszawy, zgodnie z żydowskim zwyczajem, przybija do drzwi mezuzę, wąski zwój pergaminu zawierający dwa fragmenty Tory umieszczony w pojemniczku z małym otworem, przez który musi być widoczne imię Boga "Szaddaj"- Wszechmogący.

W lutym 1994 roku, powstał Żydowski Klub Sportowy "Makabi", nawiązujący swoją nazwą do tradycji sportu żydowskiego z okresu międzywojennego. W klubie rozpoczęły działalność trzy sekcje: szermierki, karate oraz brydża sportowego.

Jacek Kuroń z wizytą w żydowskim przedszkolu, funkcjonującym od wielu lat przy Fundacji Ronalda S. Laudera w Warszawie.

Rabin ze swoimi uczniami w Lauder Morasha School w Warszawie. Szkoła ta, powstała w 1994 r., jest jedyną żydowską szkołą podstawową w Polsce.

Koniec ery komunistycznej oznaczał również dla wspólnoty żydowskiej nową wolność. W Polsce żyje obecnie około 12 tys. Żydów, większość z nich ma ponad 60 lat. Mniej więcej 7 tys. skupionych jest w rozmaitych żydowskich organizacjach i stowarzyszeniach. Do największych należą: Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W całym kraju działa obecnie 9 żydowskich gmin wyznaniowych z 7 filiami, funkcjonuje również kilka synagog oraz domów modlitwy. Wydawane są żydowskie czasopisma. W Warszawie działa Teatr Żydowski i Żydowski Instytut Historyczny. W 1994 roku, również w Warszawie, otworzona została - po 23 latach przerwy - żydowska szkoła podstawowa, a rok później rozpoczął swoją działalność żydowski Klub Sportowy, KS. Makabi.

"Marsz Żywych", 1996. Każdego roku w kwietniu kilka tysięcy młodych Żydów z całego świata spotyka się w Oświęcimiu, gdzie wspólnie z grupą polskich przyjaciół maszeruje, aby - jak mówi - "odzyskać pamięć" oraz zademonstrować przed światem swoją solidarność.

     
A & K Woźniak