Niemiecki rozkład jazdy pociągu nr 587


Dyrekcja Generalna Kolei Wschodnich
Referat 33 (Biuro Rozkładu Jazdy)
                          Kraków 15 września 1942 r
przyjęto
Stacja Sokołów Podlaski
18 września 1942 r.


Rozporządzenie dotyczące rozkładu jazdy Nr 587
Tylko do użytku służbowego


Do stacji na trasie: Sędziszów - Kielce - Skarżysko Kamienna - Radom - Dęblin - Łuków - Siedlce - Małkinia; Kielce - Częstochowa; Treblinka; Kozienice;

-
Kursują następujące specjalne pociągi dla przesiedleńców z dystryktu Radom:
1.) Pociąg pusty (Lp Kr 9220 musi być skierowany według Zarządzenia rozkładu jazdy Nr 582 z Treblinki nie do Częstochowy, lecz do Sędziszowa, Kielce... Sędziszów... W Sędziszowie pociąg ma być zatrzymany do 21 września
2.) Pociąg pełny Nr 9228 Sędziszów - Treblinka 21/22 września
(tu następuje rozkład jazdy pociągu)

Szczegółowe zalecenia
(ostatnia strona dokumentu)
Zawiadowcy stacji lub ich zastępcy muszą z przyczyn szczególnych nadzorować planowy przejazd pociągów specjalnych i podstawianie lokomotyw.
Pociągi specjalne oraz pociągi puste muszą być przeprowadzane planowo, aby czas załadunku i rozładunku oraz kursowanie pociągów mogło być zachowane (utrzymane).
W przypadku spóźnień należy w miarę możliwości skracać przewidziane postoje.
Pociągi puste nie mogą być po drodze zatrzymywane (odstawiane).
Niemieckie Koleje Wschodnie w Radomiu i Warszawie są proszone o nadzoro-wanie jazdy pociągów.
Koleje Wschodnie mają natychmiast meldować wszystkie zakłócenia odbiegają-ce od reguł do Biura Rozkładu Jazdy Dyrekcji Generalnej Kolei Wschodnich tel. 1256 lub 5676.
Stacje Sędziszów - Szydłowiec i Kozienice zgłaszają liczbę transportowanych osób listem poleconym do Referatu 33 Dyrekcji Generalnej Kolei Wschodnich.
Pociąg (wagonowy) składa się z:
2 C (2 wagony dla obsługi) i 50 G (50 wagonów towarowych).
Ciężar: pociągi pełne 800 ton
pociągi puste 600 ton

Załadunek następuje w porozumieniu z kierownikiem transportu pociągów specjalnych.
Wszyscy będący na służbie i wszystkie stanowiska muszą być powiadomione.
Przyjęcie tych rozkładów jazdy (?) musi być potwierdzone przez zwierzchnie Koleje Wschodnie.

Podpisał: Richter
Inspektor Kolei Rzeszy

Pieczęć
nieczytelne podpisy
Poprzednia strona