Tablica 22
Przejawy antysemityzmu we współczesnej Polsce


Kraków, broszury antyżydowskie należące do grupy młodych neofaszystów. W Polsce działa kilka grup neonazistowskich, które wydają własne antysemickie pisma.

11 listopada narodowców, Warszawa 1996. Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę okazało się dla narodowców dobrym pretekstem do zademonstrowania swych poglądów.

Przedsionek synagogi Nożyków w Warszawie, który został podpalony przez nieznanych sprawców. "Nie można żyć nienawiścią, chcielibyśmy zapomnieć" - skomentował to wydarzenie ówczesny naczelny rabin Polski Pinchas Menachem Joskowicz.

Kraków. Antyżydowskie napisy na murach polskich miast nie należą do rzadkości. Czyżby odżywał mit "żydokomuny"?

Zdewastowany cmentarz żydowski na Woli w Warszawie (2 lipca 1996). Zniszczonych zostało 70 nagrobków. Zdaniem kierownika Bolesława Szenicera, dewastacje na tym cmentarzu, dziwnie zbiegały się z różnymi wydarzeniami politycznymi: wyborami prezydenckimi 1991 r., sprawą sióstr karmelitanek w Oświęcimiu a teraz obchodami pogromu kieleckiego.

Kampania prezydencka 1995 r. W kolejnych kampaniach wyborczych podejmowane były próby posługiwania się antyżydowskimi hasłami jako bronią polityczną.

Czasem kibice piłkarscy zwaśnionych klubów, w rywalizacji między sobą, posiłkują się sloganami antyżydowskimi. Zazwyczaj nie rozumieją oni sensu słów, które sami głoszą.

Demonstracja członków Polskiej Wspólnoty Narodowej, Rynek Główny w Krakowie, 11 listopada 1992 r.

Polacy oskarżani są o antysemityzm nie tylko na podstawie doświadczeń z okresu międzywojennego czy marca 1968 r., lecz również z powodu obecnej działalności niektórych partii politycznych. W połowie lat 90-tych podczas ostatnich kampanii wyborczych pojawiały się antysemickie hasła, polityczni wrogowie podejrzewani byli o żydowskie pochodzenie. Wydarzenia takie jak, prowokacyjna demonstracja skinheadów na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, czy próba podpalenia warszawskiej synagogi, zbulwersowały opinię światową. Czasem zdarzają się także przypadki profanacji pomników i cmentarzy żydowskich. Nie trudno również zauważyć antysemickie napisy na murach miast. Mimo, iż wydarzenia te są udziałem zdecydowanej mniejszości, to jednak niezmiernie szkodzą w procesie polsko-żydowskiego pojednania.

W przeddzień rocznicy "nocy kryształowej" (8 listopada 1996 r.) odbyła się w Warszawie demonstracja przeciwko faszyzmowi. Na szczęście, są również i tacy, którzy dostrzegają groźbę faszyzmu i z zagrożeniem tym chcą walczyć.

     
A & K Woźniak